نگاه اقتصادی به هنر به اصالت آن آسیب نمی‌زند

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۹

 

 

نگاه اقتصادی به هنر به اصالت آن آسیب نمی‌زند

آیین تبادل تفاهم‌نامه میان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و واحد دانشگاهی هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان،روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه سال جاری با حضور ریاست دو مجموعه برگزار شد.