با ما در تماس باشید

ما اعتماد می سازیم

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی تنها پارک تخصصی در حوزه علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی ایران محسوب می شود.

    کانال تلگرام پارک