فراخوان پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی واحد استان فارس در منطقه آزاد کیش

۲۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۱ کد : ۴۰۴۷۲ خبر
فراخوان پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی واحد استان فارس در منطقه آزاد کیش

فراخوان نمایشگاه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کیش

کلید واژه ها: نمایشگاه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کیش پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صناعی فرهنگی صنایع دستی فناوری های نرم منطقه آزاد کیش پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی استان فارس


نظر شما :