پذیرش و استقرار

متقاضیان پذیرش در پارک، می‌توانند با دریافت فرم زیر و ارسال فرم به شماره واتساپ 09024343845 تقاضای خود را ثبت کرده و سپس برای ارسال و تکمیل مدارک مورد نیاز نیز اقدام نمایند.

شرایط پذیرش یک شرکت یا تیم کاری در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی چیست؟

درخواست پذیرش متقاضی براساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد:

 • داشتن ایده‌ی نو و فناورانه (نتیجه یک فعالیت پژوهشی) مناسب که مرحله پژوهشی آن انجام پذیرفته باشد و قابلیت ایجاد کسب‌وکار را داشته باشد

 • ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد

 • ارائه برنامه کاری متکی بر شناخت بازار

خدمات حضور در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی:

 • امکان استفاده از فضای اداری، تجهیزات اداری، سالن جلسات، شبکه wifi اینترنت رایگان؛

 • تسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه؛

 • استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک و کاهش هزینه ها؛

 • بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان ها؛

 • تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار؛

 • استفاده از مزایای همجواری واحد های فناوری با یکدیگر؛

 • امکان استفاده از سمینار ها و کارگاه های آموزشی که در محل پارک برگزار می شود؛

 • پیدا کردن یک وجهه اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار؛

 • پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود؛

 • افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات؛

 • استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه پارک در انعقاد قرارداد با سایر نهادهای دولتی؛

 • امکان استفاده از کارآموزی دانشجویان در شرکت های مستقر؛

 • بهره مندی از خدمات مشاوره ای(حقوقی، مالی،بازاریابی)؛

 • حمایت از حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی؛

 • کمک به جذب سرمایه گذار؛

 • خدمات آموزشی.

مزایای حضور در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی:

 • تبدیل دانش به ثروت

 • تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 • ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه

 • تجمیع موسسات دانش بنیان و فناور و به اشتراک گذاری منابع و خدمات

 • کاهش هزینه های توسعه فناوری

 • ایجاد بستر تعامل و ارتباط سازنده بین متخصصین محققین فناوران فن آفرینان و کارآفرینان

 • سرعت بخشیدن به روند توسعه فناوری و اقتصادی کشور

فرآیند پذیرش:

 • تکمیل فرم اولیه توسط متقاضی

 • بررسی درخواست و تایید واحد مربوطه

 •  اطلاع رسانی به متقاضی جهت آمادگی ارائه طرح در جلسه

 • دفاع از طرح توسط تیم کاری

 • تنظیم برنامه فعالیت تیم کاری