کمیسیون های تخصصی

کمیسیون هنرهای تجسمی

کمیسیون هنرهای نمایشی

کمیسیون هنرهای مد و لباس

کمیسیون سینما و انیمیشن و گیم

کمیسیون صنایع دستی

کمیسیون فرهنگ ودین

کمیسیون چاپ و نشر

کمیسیون موسیقی

کمیسیون رسانه و ارتباطات

کمیسیون گردشگری