دومین نشست ماهانه روسای پارک های جهاددانشگاهی برگزار شد


دومین نشست ماهانه روسای پارک های علم و فناوری جهاددانشگاهی در پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی با حضور دکتر بادکو معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و روسای پارک ها برگزار شد.

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو ضمن خوشامد گویی و بااشاره اهمیت برگزاری چنین نشست هایی خاطرنشان کرد: پارک‌ها قابلیت توسعه و تولید  بومی محصولات بسیاری  برگرفته از دل علم و فرهنگ را دارند که باید به آنها توجه بیشتری به خصوص در جهاددانشگاهی متوجه این مجموعه ها باشد. زیرا امروزه بحث آموزش و پژوهش به سمت پارک ها سوق پیداکرده است و باید از این مجموعه ها استقبال شود .

رییس پارک ملی علوم،فناوری های نرم وصنایع فرهنگی تاکید کرد: پارک ملی علوم وفناوری های نرم  و صنایع فرهنگی در حوزه فرهنگ با استقبال خوبی روبه رو شده است و این نشان دهنده این است که پارک توانسته به اهدافی چون تولید ثروت در این حوزه  نزدیک شود.

وی عنوان کرد: هرچند متاسفانه باتوجه به خیزی که داریم مشکل محدودیت فضا بسیار به چشم می خورد، زیرا نمیتوانیم پاسخگوی در خواست هایی باشیم که برای استقرار در این مجموعه می آید باشیم و دراین خصوص نیاز به حمایت داریم.


در ادامه این نشست دکتر ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک ملی علوم فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز به قابلیت هایی چون خبرگزاری سیناپرس،IPTV تلویزیون تعاملی، وضعیت شرکتهای مستقر دراین مجموعه اشاره کرد و گزارشی درباره ارائه داد.

وی تاکیدکرد:تلویزیون تعامل IPTV در این مجموعه بهترین مسیر برای تبلیغ شرکتهای مستقر درتمامی واحدهای جهاددانشگاهی است.

خبرگزاری سیناپرس،بهترین پل بین پارک ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی است
همچنین در این نشست دکتر بهروز بادکو بااشاره به فعالیت های این مجموعه عنوان کرد: خبرگزاری سیناپرس میتواند بهترین پل بین پارک ها و مراکز رشد در جهاددانشگاهی و حلقه واسط بین شرکت های این مراکز باشد.

 رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان همچنین افزود: همکاری و هم͏ افزایی پارک های جهاد دانشگاهی و همکاری منسجم آنها با سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط از ملزومات است.

وی  درادامه خاطرنشان کرد: جزیره کیش، صادرات واحدهای فناور به کشورهای عربی و همچنین تعامل با صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با حضور نمایندگان این فعالیت ها  و قرارگرفتن جهاددانشگاهی درچنین شرایطی میتواند یک فرصت برای مجموعه باشد.

دکتر علی حسنی معاون پشتیبانی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، مهندس مهدی عباسی  رئیس پارک البرز،مهندس حسین بختیاری مدیر اداره راهبری پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری-سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی، رضا زین ساز معاون توسعه سرمایه گذاری و امور شرکتها وموسسات سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی به صورت حضوری  و دکتر سیامک آزادی معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه به صورت مجازی  دراین جلسه حضور داشتند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *