با پژوهش می توان کارآفرینی کرد


مدیر اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در گفتگو با سیناپرس خاطرنشان کرد: دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند.

مهندس محمدرضاآقاجانی در گفتگو با سیناپرس به مناسبت هفته پژوهش در خصوص دانشگاه های کارآفرین گفت:دانشگاه کارآفرین دانشگاه هایی هستندکه بتوانند دانشجو را به سمت پژوهش های کاربردی سوق دهد. در چنین دانشگاه ¬هایی با ایجاد امکانات برای سرمایه گذاران مراکز کسب و کارهای جدید شکل می گیرد.


وی تاکید کرد: دانشگاهی را می توان کار آفرین دانست که مشکلات صنعت را شناسایی کند و در راستای رفع آنها تلاش کرده و پژوهش های دانشجویان را به سمت رفع آن چالش ها سوق دهد.در این راستا دانشگاه کارآفرین باید به بازار دسترسی داشته و از تجارب افراد صاحب تجربه بهره ببرد.
مدیر اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی افزود:  استفاده دانشگاه ها از علم و دانش به ماهیت کارآفرینی آن ها بستگی  دارد. همچنین در دانشگاه های کارآفرین تمامی اجزاء باید فعال و نوآور باشند و توان پذیرش ریسک را نیز داشته باشند.

آقاجانی عنوان کرد:  دانشگاه ها به دنبال حفظ یا تقویت جایگاه رقابتی به دنبال جذب بیشتر دانشجو هستند این درحالی است که دانشگاه کارآفرین باید یک رویکرد جامع ارزیابی اتخاذ کند و آن را با کارآفرینی استراتژیک خود یک پارچه کند.در واقع دانشگاه های کارآفرین باید سه هدف اصلی خود یعنی آموزش، تحقیق و ارائه خدمت به جامعه را در کنار یکدیگر به کار گیرند.

مدیر اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در پاسخ به اینکه پژوهش ها چه تاثیری بر خلق سرمایه های ملی در کشور می شود،گفت: در گذشته کارآفرینی مبتنی بر منابع مادی و تجربه بوده، اما از اوایل دهه 1991، پدیده های نوآوری مبتنی بر دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش در تعامل با یکدیگر رشد و توسعه پیدا کرده اند و در واقع علت اصلی ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، پیدایش نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانش بوده است.

وی افزود: در این راستا دانشگاه به دلیل داشتن ویژگی های پایه مانند سرمایه انسانی در قالب دانشجو و اعضای هیات علمی محل مناسبی برای نوآوری مبتنی بر دانش است از این رو دانشگاه به عنوان مهم ترین مرجع تولید و اشاعه دانش جدید می تواند کارآفرینی کند.

آقاجانی خاطرنشان کرد: هدف عمده آموزش کارآفرینی در مراکز آموزشی این است که فراگیران اعتماد به نفس و ظرفیت لازم برای خود اظهاری را کسب کنند و بتوانند دانشی را که فرا گرفته اند در عمل بکار گیرند و یاد بگیرند که چگونه فرصت ها را شناسایی و مورد بهره برداری قرار دهند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *