مراکز رشد و دانش بنیان ها، دو بازوی موفقیت پارک های علم و فناوری


به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هرچقدر بتوانیم پارک های علم و فناوری را تقویت کنیم، یعنی هر چقدر فعالیت شرکت های دانش بنیان گسترش یابد، به نفع اقتصاد و توسعه کشور گام برداشته ایم.

غلامحسین رحیمی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با سیناپرس در خلال نشست روسای پارک های علم و فناوری که در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، درباره به اهمیت تقویت مراکز رشد در کنار پارک های علم و فناوری گفت: پارک های علم و فناوری میزبان های مهم  واحد های فناور به حساب می آیند و ما بدیلی در این زمینه به جهت تاثیر گذاری در توسعه فناوری کشور نداریم، در واقع نمونه دیگری در این زمینه وجود ندارد. ما باید این پارک ها را تقویت کنیم و گسترش دهیم اما نه از نظر تعداد و کمیت؛ یعنی در هر استان یک الی دو پارک کفایت  می کند. 

وی ادامه داد: باید توجه داشت که  فرآورده های ساختاری مجموعه پارک های علم و فناوری مراکز رشد هستند و توسعه آن ها با راه اندازی و استفاده از مراکز رشد صورت می گیرد. بنابراین باید حضور پارک های علم و فناوری در اغلب مرکز رشد در همه شهرستان ها نمود پیدا کند و این بسیار مهم است. 

رحیمی گفت: به عبارت دیگر در یک شهری مانند قائن یا نمین باید مرکز رشد وجود داشته باشند که بر مبنای پارک و علم و فناوری استان مربوطه به فعالیت بپردازند. دلیل تاکید من این است که این مراکز مهمترین بسترهایی هستند که فرآورده های مبتنی بر  دانش را در کشور توسعه می دهند و تقویت می کنند. در واقع بخش زیادی از اثر بخشی فعالیت های پارک های علم و فناوری به فعالیت مراکز رشد بستگی دارد. 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: از آنجایی که پارک های ما به نهادهای علمی و به بخش تولید و اقتصاد جامعه متصل هستند و از طرفی هم دانشگاه ها در جامعه کنونی ما در مرزهای خودشان محدود به علم هستند، فعالیت و پروژه های انجام شده در این مجموعه ها می توانند با زندگی مردم پیوند بخورند. لذا از هر جنبه ای که نگاه کنیم هرچقدر بتوانیم پارک های علم و فناوری را تقویت کنیم و  گسترش دهیم، یعنی هر چقدر شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در پارک ها بیشتر باشد به نفع اقتصاد و توسعه کشور گام برداشته ایم. 

وی با اشاره به اهمیت رسانه ها در ترویج فعالیت های دانش بیان ها گفت: به اعتقاد من خبرگزاری های ویژه علم و فناوری تاثیر مهمی در راستای اطلاع رسانی در باب فعالیت پارک ها و دانش بنیان ها خواهند داشت، چراکه می توانند علاوه بر اطلاع رسانی بستر مهمی برای تشویق افراد در حوزه فناوری و شرکت های فناور به حساب بیایند.

رحیمی تاکیدکرد: به نظر من بستر های ویژه و تخصصی اطلاع رسانی علم و فناوری می توانند نقش مهمی در توسعه علم و فناوری کشور داشته باشند چراکه در اغلب رسانه ها و پایگاه های خبری عمومی اخبار علمی و فناوری در لابه لای اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گم می شود و معمولا این نوع اخبار بر اخبار علمی و فناوری غلبه دارند. لذا وجود و گسترس رسانه های تخصصی در حوزه علم و فناوری خدمت بزرگی است که باید تقویت شود. در واقع پا به پای رشد و توسعه علم و فناوری این نوع رسانه ها هم باید فعال شوند.  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *