آدرس:

ساختمان مرکزی: بلوار اشرفی اصفهانی- نرسیده به پل اتوبان همت- خیابان شهید قموشی- خیابان بهار- دانشگاه علم و فرهنگ- پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

صندوق پستی:

۸۷۱-۱۳۱۴۵

کدپستی:

۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱

ارتباط با ما

پست الکترونیکی: iccip@acecr.ac.ir
تلفن: 44297586
دورنگار: 44383593
ساعات کاری: ۸-۱۶