صنایع خلاق

با امضای تفاهم نامه‌ای بین شورای فرهنگ عمومی و پارک فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی انجام می شود: توسعه صنایع خلاق، تحقق سبک زندگی اسلامی و حرکت در مسیر تمدنی گام دوم انقلاب اسلامی

شورای فرهنگ عمومی کشور و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، با امضای تفاهم‌نامه‌ای،  همکاری‌های ... ادامه مطلب