صنایع فرهنگی

گزارش تصویری نشت هیئت رئیسه و اصناف خانه سینما با مدیران پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

برای توسعه همکاری مشترک با رویکرد کارآفرینی در حوزه‌های مختلف هنر - صنعت سینما، نشستی با حضور رییس و معاونان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و جمعی از اعضای هیئت رئیسه و رؤسا و اعضای‌ اصناف خانه سینما برگزار شد. ... ادامه مطلب

نشست رییس جهاددانشگاهی و رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی

در نشستی با حضور رییس رییس جهاددانشگاهی و رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر همکاری طرفین در راستای احیای صنایع دستی و تجاری سازی آن تاکید شد. ... ادامه مطلب