علی دهکردی

ضرورت توسعه و تحول سینما به روش های نوآورانه و دانش بنیان

برای توسعه همکاری مشترک با رویکرد کارآفرینی در حوزه‌های مختلف هنر - صنعت سینما، نشستی با حضور رییس و معاونان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه و رؤسا و اعضای‌ اصناف خانه سینما برگزار شد. ... ادامه مطلب