مالکیت فکری

مالکیت فکری در عرصه هنر صاحب ندارد

رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی معتقد است که قانون مالکیت فکری در ایران قدیمی شده و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد چرا که مالکیت فکری در عرصه هنر صاحب ندارد. دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو تاکید کرد: بهره‌مندی از ساختار مالکیت فکری در صنایع خلاق و فرهنگی می‌تواند اقتصاد این حوزه را رونق بخشد و در کشورهایی مانند امریکا، انگلیس، المان و ژاپن در رده‌بالای بحث مالکیت فکری هستند؛ اما ما در این حوزه ضعیف عمل کرده‌ایم. ... ادامه مطلب