پیام تسلیت درگذشت مرحوم جناب آقای دکتر حبیب آقا رمضان سنگتراش