مأموریت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

  • ظرفیت‌سازی برای اشتغال دانش‌بنیان فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی، گردشگری، هنر و فناوری اطلاعات
  • توسعه زیرساخت‌ها برای ارتقای توسعه کارآفرینی فرهنگی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه‌های یاد شده
  • ایجاد تعامل مؤثر میان اندیشمندان و محققان حوزه‌های مرتبط با هنرمندان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و رسانه‌ای
  • حمایت از تجاری‌سازی صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی، پژوهشی و تجارب علمی هنرمندان
  • جلب حمایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
  • ثروت‌آفرینی برای پارک از طریق ارزش تولید شده در شرکت‌های زایشی
  • ایجاد کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی جهت افزایش سهم ایران از اقتصاد فرهنگ در منطقه آسیا
  • ایجاد هلدینگ بین‌المللی صنایع خلاق