هیأت امنای پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

دکتر امید رضایی فر
مدیرکل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت  علوم و  سرپرست معاونت فناوری و نوآوری

دکتر یعقوب فتح الهی
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دکتر سیامک آزادي
ریاست پارک علم و فناوری کرمانشاه

مهندس مهدي عباسی
رییس پارک علم و فناوری البرز

دکتر حسن فارسی
قائم مقام رئیس جهاددانشگاهی

دکتر منوچهر جهانیان
سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر معصومه خان احمدی
مشاور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی