چشم‌انداز پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

پارک های علم و فناوری با هدف افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت میان شرکت‌ها و مؤسساتی که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند، راه اندازی می شود. دراین راستا نیز پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با استعانت از خداوند متعال در افق پانزده ساله ،طی سه دوره پنج ساله، یکی از پنج قطب اصلی تولید محصولات خلاق فرهنگی و رسانه‌ای در سطح آسیا و سرآمد و ممتاز در عرصه تجاری‌سازی محصولات فناورانه و خلاق فرهنگی خواهد بود.