جشنواره و نمایشگاه ملی جام هنر

جشنواره و نمایشگاه ملی جام هنر

اهداف برگزاری:

  • معرفی آثار هنرمندان سراسر کشور
  • ایجاد بازار جدید و پویا در راستای حمایت از کسب وکار و اشتغال هنرمندان از نقاط مختلف کشور

شرکت کنندگان:

  • تعداد 10 شرکت و هنرمند فعال در حوزه سوخته نگاری
  • فعالان صنایع فرهنگی کشور در حوزه سوخته نگاری

بازدید کنندگان:

  • مدیران دستگاه ها
  • مدیران مراکز گردشگری
  • علاقه مندان و ساکن جزیره
زمان اجرا24 الی 28 مهر 1400
محل اجراپارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی (جزیره کیش)