آیین اختتامیه و نمایشگاه آثار برتر دومین جایزه ملی طراحی بسته بندی

آیین اختتامیه و نمایشگاه آثار برتر دومین جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی

اهداف برگزاری:

  • ایجاد انگیزه در بین تولید کنندگان به بهره گیری و استفاده گسترده و معنا دار از بسته بندی در تکمیل فرآیند تولید.
  • ایجاد و پیدایش اشکال و روش هایی خاص، جدید وجذاب در ارایه محصولات فرهنگی به مصرف کنندگان.
  • ایجاد شبکه منظم چند سویه در بین طراحان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی.
  • افزایش روز افزون تولیدات با پوشش مناسب و تصاحب بازارهای داخلی وجهانی.
  • ارایه بسته بندی استاندارد محصولات فرهنگی در پوشش بسیار زیبا و مناسب
  • ایجاد سازوکارمناسب جهت نهادینه کردن صنعت بسته بندی در حوزه محصولات فرهنگی.
  • گسترش فضای رقابت، نوآوری و خلاقیت در عرضه محصولات فرهنگی در قالب بهترین پوشش و بسته بندی.
  • تقویت ظاهر مناسب بسته بندی محصولات فرهنگی به عنوان عامل بصری بازاریابی محصول.
  • رونق بخشیدن به کسب و کار و ایجاد فضای کاری جدید در قالب استارت آپی نوین به منظور ثروت آفرینی.
  • توجه بخش خصوصی در بسته بندی از حالت مقطعی به پایدار.
زمان اجراآبان ماه 1400
محل اجراپارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی