شهر جهانی صنایع خلاق و فرهنگی

شورای هنر سند ملی هنرهای نمایشی و اساسنامه شهر جهانی صنایع فرهنگی را تصویب کرد

جلسه شورای هنر به ریاست دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای هنر برگزار و در آن سند ملی هنرهای نمایشی و اساسنامه شهر جهانی صنایع فرهنگی و برنامه تحولی آموزش هنر مصوب شد. ... ادامه مطلب