مؤسسه توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی ستاره طلائی

تعامل مؤثر در کاریابی و کارورزی دانشجویان

طی تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علم و فرهنگ و مؤسسه توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی ستاره طلائی (مدرسه زندگی) از شرکت‌های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، حوزه‌های کاریابی و کارورزی دانشجویان ارتقا می یابد. ... ادامه مطلب