زمان ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت تمدید شد


همزمان با توسعه صنعت گردشگری در جهان و انواع رویکردهای به وجود آمده، در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در زمینه رشد و توسعه این صنعت شکل گرفته است. به طوریکه هر سال کشورها برنامه های جدید با هدف توسعه این صنعت همراستا با سایر صنایع درآمدزا تدوین نموده اند. اگرچه اهمیت صنعت گردشگری بر کسی پوشیده نیست، با این حال مطالعات صورت گرفته صرفا جوانب مادی گردشگری را مد نظر قرار داده و از فلسفه و ماهیت اصلی آن فاصله گرفته اند.

بنابراین توجه به مضامین غیر مادی گردشگری که بر مبنای فلسفه وجودی انسان شکل گرفته است، در مطالعات گردشگری بسیار ضرورت می یابد. معنویت اشاره به یک رویکرد در گردشگری دارد، معنویت ماهیت وجود انسانی و ارتباط وی با خود، سایر انسان ها، جهان هستی و خالق است که در بطن و درون سفر نهادینه شده و تحقق آن در راستای اهداف خلقت انسانی خواهد بود. معنویت ماهیتی فرامادی در گردشگری دارد که یک گونه گردشگری یا صرفا مذهب نبوده و می تواند اقدام مهمی در تحقق نیازهای انسانی باشد.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *