مدیریت صنایع خلاق عرصه ای بکر در میان پارک های علم و فناوری


به گفته مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، همواره جای خالی مجموعه ای که بتواند حوزه صنایع خلاق را مدیریت کند خالی بود. این جای خالی را پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی پر کرد.

معصومه خان احمدی، مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در خلال بازدید از نخستین نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» در گفتگو با خبرنگار سیناپرس گفت: همیشه در کشور جای خالی مجموعه ای که بتواند حوزه صنایع خلاق را مدیریت و رهبری کند به گونه ای که موجب شتاب و رشد آن شود خالی بود. اما در اکوسیستم خلاق هنوز جای کار بسیار زیادی وجود دارد و هنوز چالش های زیادی در این زمینه وجود دارد.

مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: البته در چند سال اخیر هم برنامه های متعددی برای رشد و پروش صنایع فرهنگی انجام شده است اما هنوز جای کار بسیاری دارد. در اغلب فناوری های سخت، تا حدی مسیر را مشخص کردیم.

 خان احمدی گفت: در پارک های علم و فناوری نمونه های ترسیم شده ای داریم، اما از آنجایی که رشد صنایع فرهنگی تابع مولفه های دیگری است و عوامل زیادی در این زمینه موثر هستند، بسیار بکر است و به المان های اثرگذار تری نیاز دارد.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه فعالیت های مهمی را تدبیر کرده است. در این مجموعه بر اساس نیاز شرکت ها برنامه تعریف شده است و امروز با بازدید از این نمایشگاه این برداشت حاصل شد که شرکت های مستقر نیاز به سرمایه گذاری های خطر پذیر دارند.

مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در حوزه توانمند سازی برنامه های خوبی تعریف شده است که مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی می توانند از این برنامه ها استفاده کنند و با تعریف رویدادهایی از آن ها بهره بگیرند. یکی دیگر از امتیازات صندوق این است که به کارگزاران تخصصی دسترسی دارد؛ این کارگزاران می توانند در برنامه های شبکه سازی به مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کمک کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *