دکتر مهدیه شهرابی فراهانی

عضویت یکی از مدیران پارک در شورای علمی دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی

دکتر مهدیه شهرابی فراهانی مدیر امور همکاری‌های بین‌المللی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان عضو شورای علمی دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی منصوب شد. ... ادامه مطلب