گردشگری

درخشش پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در نخستین جایزه ملی پژوهش‌های جهان‌گردی و میراث‌فرهنگی

دیپلم افتخار نخستین جایزه ملی پژوهش‌های جهان‌گردی و میراث‌فرهنگی به پژوهش دکتر مهدیه شهرابی فراهانی مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک  ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی اهدا شد. ... ادامه مطلب